Support
www.it108connect.ran4u.com
062-5193997 , 02-4582949
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 56   หน้าที่: 1/2

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า

D-LINK DWA-X1850 AX1800 Wi-Fi 6 USB Adapter

DWA-X1850 AX1800 Wi-Fi 6 USB Adapter (สินค้ารับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 1,990.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TP-LINK Archer T2U Nano AC600 Nano Wireless USB Adapter

Archer T2U Nano AC600 Nano Wireless USB Adapter USB 2.0 (สินค้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 590.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

D-LINK DWA-182 AC1200 Wireless Dual Band MU-MIMO USB Adapter

DWA-182 Wireless AC1200 Dual Band MU-MIMO USB Adapter delivers powerful wireless AC technology(สินค้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 990.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

D-LINK DWA-137 Wireless N High-Gain USB Adapter

DWA-137 Wireless N High-Gain USB Adapter connects your computer to a high-speed wireless network (สินค้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 590.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TP-LINK TL-WN727N 2.4GHz 150Mbps Wireless N USB Adapter

TL-WN727N 2.4GHz 150Mbps Wireless N USB Adapter (สินค้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 290.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TP-LINK Archer T3U AC1300 Mini Wireless MU-MIMO USB Adapter

Archer T3U AC1300 Mini Wireless MU-MIMO USB Adapter USB 3.0 (สินค้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 850.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TOTOLINK A650UA AC650 Wireless USB Adapter

A650UA AC650 Wireless USB Adapter, 1 5dBi fixed dual band antenna(สินค้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 690.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ASUS USB-N13 N300 2.4GHz Wireless-N USB Adapter

USB-N13 N300 2.4GHz Wireless-N USB2.0 Adapter (สินค้ารับประกัน 5 ปี)

ราคา 490.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ASUS USB-AC53 Nano MU-MIMO AC1200 Dual-band USB Wi-Fi Adapter

USB-AC53 Nano MU-MIMO AC1200 Dual-band USB Wi-Fi Adapter (รับประกัน 5 ปี)

ราคา 890.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ASUS USB-AC68 Dual-Band AC1900 USB Wi-Fi Adapter

USB-AC68 Dual-Band AC1900 USB3.0 Wi-Fi Adapter (สินค้ารับประกัน 5 ปี)

ราคา 2,890.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TENDA U12 AC1300 Wireless USB Adapter for Extreme Multimedia Experience

U12 AC1300 Dual-Band Wireless USB 3.0 Adapter (สินค้ารับประกัน 5 ปี)

ราคา 790.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TENDA U1 Tenda 300Mbps HighGain Wireless Adapter

U1 Tenda 300Mbps HighGain Wireless Adapter, 1 3.5dBi external detachable antenna(สินค้ารับประกัน 5 ปี)

ราคา 490.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TP-LINK Archer T9UH AC1900 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter

Archer T9UH AC1900 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter (สินค้ารับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 1,490.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TP-LINK TL-WN823N 300Mbps Mini Wireless N USB Adapter

TL-WN823N 300Mbps Mini Wireless N USB Adapter(สินค้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 400.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TOTOLINK N150UA 150Mbps Wireless N USB Adapter

150Mbps Wireless N USB Adapter(สินค้ารับประกันตลอด อายุการใช้งาน)

ราคา 450.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

EDIMAX EW-7811DAC AC600 Wi-Fi Dual-Band Directional High Gain USB Adapter

AC600 Wi-Fi Dual-Band Directional High Gain USB Adapter(สินค้ารับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 1,150.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

EDIMAX EW-7811UAC AC600 Wi-Fi Dual-Band High Gain USB Adapter

EW-7811UAC AC600(150+433Mbps) Wi-Fi Dual-Band High Gain USB Adapter,High gain antenna, 4dBi (2.4GHz) and 6dBi(5GHz) (สินค้ารับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 990.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TP-LINK Archer T4U AC1300 Dual Band Wireless USB Adapter

Archer T4U AC1300 Dual Band Wireless USB Adapter (สินค้ารับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 890.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TP-LINK Archer T2U AC600 Wireless Dual Band USB Adapter

Archer T2U AC600 Wireless Dual Band USB Adapter (สินค้ารับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 690.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TP-LINK TL-WN725N 150Mbps Wireless-N Nano USB Adapter

2.4GHz 150Mbps Wireless-N Nano USB Adapter (สินค้ารับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 250.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

G-SKY GS-28USB-50 N150 150Mbps Wireless-N USB Adapter 2000mW. Antenna 2 5dBi

GS-28USB-50 N150 2.4GHz 150Mbps Wireless-N USB Adapter 2000mW Hi-Power (สินค้ารับประกัน 2 ปี)

ราคา 690.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TP-Link TL-WN8200ND 300Mbps High Power Wireless USB Adapter

TL-WN8200ND 2.4GHz 300Mbps High Power Wireless USB Adapter 500mW. (สินค้ารับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 790.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

LINKSYS AE3000 450Mbps Dual-Band Wireless USB Adapter

2.4GHz/5GHz 450Mbps Dual-Band Wireless USB Adapter (สินค้ารับประกัน 1 ป๊)

ราคา 2,250.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

LINKSYS EA1200 300Mbps Wireless-N USB Adapter

EA1200 2.4GHz 300Mbps Wireless-N USB Adapter (สินค้ารับประกัน 1 ปี)

ราคา 900.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

LINKSYS AE2500 300Mbps Dual-Band Wireless USB Adapter

2.4GHz/5GHz 300Mbps Dual-Band Wireless USB Adapter (สินค้ารับประกัน 1 ป๊)

ราคา 1,350.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TOTOLINK A2000UA AC1200 Wireless Dual Band USB Adapter

AC1200 Wireless Dual Band USB Adapter (สินค้ารับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 1,250.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TOTOLINK N150USM 150Mbps Nano Wireless N Adapter

N150USM 150Mbps Nano Wireless N Adapter (สินค้ารับประกันตลอด อายุการใช้งาน)

ราคา 300.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

NETIS WF2122 300Mbps Wireless USB Adapter High Power

WF2122 300Mbps Wireless USB Adapter High Power(สินค้ารับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 690.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

NETIS WF2119S N150 Wireless N USB Adapter w/1 5dBi Antenna

WF2119S N150 Wireless N USB Adapter w/1 5dBi Antenna(สินค้ารับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน)

ราคา 390.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

TENDA U2 150Mbps Wireless N USB Adapter

U2 150Mbps Wireless N USB Adapter(สินค้ารับปรกัน 5ปี)

ราคา 350.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

1 | 2