Support
www.it108connect.ran4u.com
062-5193997 , 02-4582949
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เทคนิคการเพิ่มสัญญาณ Wireless ภายในบ้านของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

chatchai | 07-07-2557 | เปิดดู 5116 | ความคิดเห็น 0

 

Internet ในปัจจุบันเจริญเติบโตไปมากทุกบ้านแทบจะมี Internet ใช้ส่วนตัวกันทั้งนั้นด้วยราคาที่ถูกลง อุปกรณ์เชื่อมต่อ Internet ที่ได้รับความนิยมกันมากก็คือ Wireless Router ด้วยการใช้งานที่สะดวกสบายไม่ต้องเชื่อมต่อด้วยสาย Lan เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wireless แทน แต่การใช้ Wireless Router ก็อาจพบปัญหาได้เหมือนกันเรื่องสัญญาณอ่อนไปไม่ถึงในระยะไกลๆ เราลองมาดูว่ามีวิธีปรับแต่งอะไรบ้างที่ช่วยทำให้สัญญาณ Wireless ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- วาง Wireless Router ให้อยู่ตรงกลางบ้าน เนื่องจากสัญญาณ Wireless กระจายสัญญาณแบบวงกลม เพราะฉะนั้นกางวาง Wireless Router ไว้กลางบ้านจะช่วยกระจายสัญญาณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
- เลี่ยงการวาง Wireless Router ไว้ที่พื้นหรือชิดกำแพง หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยเหล็กเพราะจะทำให้กระจายสัญญาณได้ไม่ดี
- เปลี่ยนเสาสัญญาณแบบส่งความถี่สูง หาก Wireless Router ของคุณสามาถถอเปลี่ยนเสาได้แนะนำให้เปลี่ยน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณได้ไกลมากขึ้น
- เพิ่มรัศมีการส่งสัญญาณด้วยอุปกรณ์ Access Point ถ้าบ้านของคุณพบปัญหาเรื่องสัญญาณ Wireless อ่อนแนะนำให้ติด Access Point เพื่อช่วยเพิ่มระยะการส่งสัญญาณได้ไกลกว่าเดิม
- เปลี่ยนความถี่ของ Wireless Router เพื่อป้องกันปัญหาในการใช้ช่องสัญญาณความถี่เดียวกัน หลีกเลี่ยงการแย่งสัญญาณความถี่เดียวกัน
- Update Firmware Wireless Router ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยปกติ อุปกรณ์เกี่ยวกับอิเลคทรอนิกส์จะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
- เลือกใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ Wireless Router ยี่ห้อเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพราะแต่ละแบรนด์สินค้ามักจะมีการออกแบบเทคโนโลยีเป็นของตัวเองใส่ลงไปด้วย
- เลือกมาตรฐานที่รองรับอนาคต IEEE 802.11g หรือที่ดีกว่านั้นเพื่อประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นดีขึ้น

ลองนำเทคนิคที่กล่าวมาแล้วนี้ไปลองทำตามดู เพื่อการใช้งาน Wireless Router ที่ดีขึ้น

 

 

ความคิดเห็น

วันที่: 05-07-2022

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0